INVESTICIJOS DIZAINO SPRENDINIAMS KURTI

Sėkmingai plečiant įmonės veiklą bei vis labiau specializuojantis keltuvų neįgaliesiems gamybos ir jų montavimo srityje, ypatingas dėmesys buvo atkreiptas ne tik į šios paskirties gaminių patogumą judėjimo negalią turinčiam žmogui, konstrukcijų patikimumą, bet ir jų dizainą.

Siekiant gaminamus laiptus (keltuvus) pritaikyti modernaus dizaino statiniams, patalpoms ir klasikinio dizaino galimiems priskirti statiniams, patalpoms yra įgyvendinamas ES fondų lėšomis remiamas projektas 03.3.1-LVPA-K-838-02-0070MB „Ekodarna“ investicijos dizaino sprendinių kūrimui .

Bendra įgyvendinamo projekto suma – 26 600 Eur. Skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ skiriama suma – 19 950,00 Eur, likusią sumą nuosavų lėšų planuoja investuoti pati įmonė.

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas sukurs prielaidas sustiprinti įmonės pozicijas rinkoje, prisidės prie konkurencinio pranašumo didinimo, įmonės žinomumo, išskirtinumo ir jos užsakovų skaičiaus augimo.