MB „Ekodarna“ investicijos į e. komercijos diegimą

MB „Ekodarna“ pradėjo įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“projektą MB „Ekodarna“ investicijos į e. komercijos diegimą“, bendrai finansuojamą Europos sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Siekiant padidinti įmonės konkurencingumą ir gaunamas pajamas, numatoma įgyvendinti šį e-komercijos diegimo projektą, kurio metu bus sukurta nauja el. parduotuvė, kuri sudarys sąlygas parduoti įmonės gaminamą produkciją efektyviau ir patogiau klientui, o kartu pasiekti
suplanuotą pardavimo apyvartos didėjimą.


Projekto biudžetas – 48 782,24 EUR. Iš Europos regioninės plėtros fondo skirta finansavimo suma sudaro 36 586,68 EUR.


Projekto trukmė – 2022-02-07 iki 2023-02-10.


MB „Ekodarna“ specializuojasi keltuvų neįgaliesiems kūrime, gamyboje, taip pat užsiima keltuvų montavimu bei statybinių kopėčių gamyba. Siekiant padidinti įmonės konkurencingumą ir gaunamas pajamas, numatoma įgyvendinti šį e-komercijos diegimo projektą, kurio metu bus sukurta ir įdiegta įmonės el. parduotuvė, kuri sudarys sąlygas parduoti įmonės gaminamą produkciją internetu ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, o kartu pasiekti suplanuotą pardavimo apyvartos didėjimą.